Länsmansfruar på Hoga

Utgivna av Solveig Persson (2012)

LevnadsberattelserSolveig Persson, känd hembygdsforskare och f d ordförande i Tjörns Hembygdsföreningen, har gett ut två manuskript med anknytning till Hoga, Karl Nordströms födelseplats på Tjörn. Den ena är släktanteckningar av Alfhild Nordström, konstnärens syster, där hon skrivit ner vad hennes och Karls mor Britt-Louise Nordström berättat om sin uppväxt på Orust och senare om sin tid som länsmansfru på Hoga. Alfhild skriver också om sin egen uppväxttid på Hoga.

Det andra manuskriptet är ett långt Påskbrev från 1939, som Maria Nordström skriver till sin son ”Jona” efter ett långt liv som husmor och länsmansfru på Hoga. Hon gifte sig 1890, 20 år gammal, med länsmannen Johan Nordström, bror till Karl Nordström, och fick då överta ett stort hushåll. Brevet berättar om hennes uppväxttid på Sundsby med underrubriker som: Beskrivning av rummen på Sundsby, Pigor och drängar, Ladugård, stall och uthus, Far och affärer, Trädgårdsmästarbostaden och fruktträdgården, Kyrkogång, Pojkstreck, Badgäster, Färjeförbindelser till fastlandet, Sundsby bro, Julslakt, Ljusstöpning, Julafton, Julotta, Midsommar.

I berättande form förmedlar boken upplevd 1800-tals historia, kvinnohistoria och historia från Orust och Tjörn, och har stort värde som samtida tidsdokument. Den är illustrerad med flera porträtt och tidstypiska fotografier.