Det återskapade HÔTEL CHEVILLON i Grez-sur-Loing

Martin Fritz (2013, Warne förlag)

HotelChevillon

Martin Fritz, tidigare professor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, skildrar det dramatiska förvärvet av Hôtel Chevillon och starten av den göteborgsbaserade Stiftelsen Grez-sur-Loing och den inte helt oproblematiska uppbyggnaden av verksamheten i ett främmande land. Med hjälp av donationer, insamlade medel och mycket ideellt arbete har man på nytt kunnat skapa utmärkta förutsättningar för konstnärlig och intellektuell verksamhet i samma miljö, som den skandinaviska konstnärskolonin – med bl a Karl Nordström – levde i på 1880-talet i Frankrike. Alf Elmberg, en av initiativtagarna till projektet: ”Det är en välskriven bok med något om ‘De Gyllene åren’ men mest om vår tid, dvs från 1986. Den är illustrerad på ett förnämligt sätt.”