Medlemsinfo

 

PM OM KONSTNÄRSFÖRBUNDET

KONSTNÄRSFÖRBUNDET (1884-1920)

1886, den 18 augusti, stiftades Konstnärsförbundet  vid en sammankomst i Göteborg, på Hotell Christiania (nuvarande Eggers). 14 personer samlades i Anders Zorns hotellrum för att konstituera sig till en stadgebunden förening. Karl Nordström utsågs till att föra protokoll. Förbundets ledning skulle ombesörjas av två samverkande lokalstyrelser, en i Stockholm och en i Paris (den senare upphörde 1892).

Förhistoria 

I början av 1880-talet hade ett antal svenska konstnärer i Paris och däromkring gått samman för att opponera mot utbildningen vid Kungliga Konstakademien i Stockholm, som man ansåg var alltför gammaldags, byråkratisk och styrd av tradition och hierarki. Dessa konstnärer kallades Opponenterna. 1884, på sommaren, samlades flera av dem i Ernst Josephsons ateljé i Paris, och bestämde sig att på egen hand anordna en utställning i Stockholm, som skulle kallas ”Från Seinens strand”. Ernst Josephson skrev ett par debattartiklar i DN under hösten, med grundtesen att ”den sanne konstnärens strävan skulle vara att tolka naturen, skapa fritt och självständigt, befria sinnena och spegla tiden. Men den akademiska konstundervisningen i kungariket Sverige motverkade dessa goda syften.  (Totte Wiberg, Fürstenbergska galleriet, 2009). 1885 på våren utformade man en skrivelse till Konstakademien undertecknad av 84 svenska konstnärer verksamma utomlands. I den krävde man fler möjligheter att ställa ut och ett större inflytande på både organisation och underv isning. Den lämnades till akademien i slutet av mars. Opponenternas utställning  ”Från Seinens strand” öppnade i Blanchs konstsalong i Stockholm i april, med 100 verk av 18 utställare. En akademisk jubileumsutställning, som opponenterna vägrade delta i, ägde rum i Stockholm i augusti. (Det var 150 år sedan kungliga Konstakademiens tillkomst.) En ny utställning, ”Opponenternas utställning”, öppnades  den 15 september i Blanchs konstsalong med 155 verk av 59 utställare. 1886, den 16 augusti, invigdes Göteborgs nya konsthall Valand, och i den utställningen deltog flera av opponenterna, dock ej i samlad grupp. Konstnärsförbundet öppnade en egen utställning i Stockholm i oktober.

Konstnärsförbundet i fortsättningen.

Medlemsantal 1886: 92, 1890: 96, 1910: 21. Under 1890-talet och in på 1900-talet: Arrangerade och deltog i ett flertal utställningar i Sverige och Norden, dessutom i Chicago 1893, i Berlin 1896. 1890-1908: Egen konstskola i Stockholm i tre omgångar; Karl Nordström var lärare i den tredje skolan 1905-1908. 1891 blev Karl Nordström sekreterare och 1896 ordförande i Konstnärsförbundet. Konstnärsförbundet upphörde 1920.

(Sammanställning till FKN:s besök på Hotell Eggers den 3 februari 2018)

Litteratur

 

Alf Elmberg, Karl Nordström. Konstnär och banbrytare (2012)
Läs mer >>

Solveig Persson, Länsmansfruar på Hoga (2012)
Läs mer >>

Totte Wiberg, Fürstenbergska galleriet. Mecenatparet, konstnärerna och samlingarna (2009)
Läs mer >>

Bo Lindwall,  Konstnärskolonin i GRÈZ (1993)
Läs mer >>

Martine Fritz, Det återskapade HÔTEL CHEVILLON i Grèz-sur-Loing (2013)
Läs mer >>

Anna Meister/KarinSidén (red),KARL NORDSTRÖM KONSTNÄRERNAS KONSTNÄR (2014), Prins Eugens Waldemarsudde: Katalog till utställningen våren 2014.

Bo Lindwall (red), Karl Nordström och Bohuslän  Februari – April 1979. Utställningskatalog, Prins Eugens Waldermarsudde (1979). Texter av  Arne Isacsson, Richard Bergh, Tor Hedberg. 56 sidor, svartvita illustrationer.

Göran Söderlund (red),  Karl Nordström.  Utställningskatalog 1993. Texter av Göran Söderlund, Birgitta Flensburg, Jonas Gavel. Förord av Hans Henrik Brommer, Folke Edwars, Birgitta Flensburg. Vandringsutställning 1993: Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde, Bohusläns museum Uddevalla. Svartvita och färg-illustrationer.

  

 

Målningar av Karl Nordström

Aktuella målningar till försäljning: Länk till Bukowskis , Metropol Auktioner.

 

Villefrance från M:t Boron, 1921. Olja på duk 34x41 (Ytsmuts. Obetydlig krackelering) Pris 18.000 SEK, Bukowskis Market
Villefrance från M:t Boron, 1921. Olja på duk 34×41 (Ytsmuts. Obetydlig krackelering)
Foto: Bukowskis Market

 

Verk av Karl Nordström

Länk till Prins Eugens Waldemarsudde

Länk till Wikipedia


BåtmålningPå Bukowskis Markets nätauktioner såldes för ett tag sedan denna  målning av Karl Nordström, pris 21.000 kr. 

Foto: Bukowskis Markets auktioner.

Bukowskis Market har också sålt nedanstående målning av Karl Nordström för 84.000 kr .

Vårstämning

.  Vårstämning, 1883. 93×65,5 cm

I allen

”I allén”, motiv från Provins. 1921. Duk på pannå, 19,5×29 cm.

Foto: Bukowskis. Såld för 19.600 SEK