Aktiviteter

 

Till sommaren, Onsdagen den 11 juli, planeras KN-dagen att traditionsenligt äga rum på Billströmska folkhögskolan.

 

 

                                    

Årsavgiften för 2018 är 100 kr  per person och betalas in till föreningens bankgiro i Tjörns Sparbank 133-7732. Påminn gärna medlemmar i din bekantskapskrets så att de också betalar medlemsavgiften.

Det tidigare Plus-Giro-kontot har upphört.

FKN:s nya bankgironummer för årsavgiften är alltså 133-7732.

Betalningar till FKN kan också göras till vårt Swish-nr 1230297853.

Den som har e-post-konto ombedes sända uppgift om det till Lisbeth Berndtsson: <lisbeth@berndtsson.co.uk>. Om vi kan använda internet för brevutskick skulle föreningen kunna spara in på portokostnader.

För information kontakta Solveig Olausson                                <s.olausson@telia.com>                                                                        Tel 031-82 38 38,  0702 08 96 89

Välkomna!
Solveig Olausson

 

 

TIDIGARE AKTIVITETER

2018

 

Söndagen den 8 april ägde årsmötet rum på Billströmska folkhögskolan, Humleboda. Styrelsennya sammansättning framgår av förteckningen under fliken ”Styrelsen”.   

Efter förhandlingarna gav två styrelsemedlemmar några personliga  reflexioner om Karl Nordström, Anita Sindler om konstnärens föräldrars härstamning , fadern Anders Nordström från Dalsland och modern Britt-Louise från Orust. Staffan Hildemar presenterade april månads bild på Galleriet, ”Stilleben” från 1884, och refererade till presentationen på Stockholms Auktionsverks hemsida; i samband därmed också några kommentarer till Karl Nordströms vänskaps-förhållande till August Strindberg, som på 1880-talet vistades samtidigt med Nordström i Grèz-sur-Loing. I pausen bjöds på  kaffe och kaka.

 

Lördagen den 3 februari var vinterns föreningsmöte förlagt till Hotell Eggers i Göteborg.   Hotelldirektör Jessica Vialleton  berättade hotellets historia och visade runt till bl a det rum där Anders Zorn bodde sommaren 1886 då Konstnärsförbundet konstituerades i Göteborg den 18 augusti.  Karl Nordström utsågs till att föra protokollet vid detta möte. Han spelade senare en betydelsefull roll i Konstnärsförbundets historia som sekreterare från 1891 och ordförande från 1896 fram till dess förbundet upplöstes 1920, och som lärare i Konstnärsförbundets tredje skola 1905-1908.

Se sidan Medlemsinfo:  PM OM KONSTNÄRSFÖRBUNDET!  http://fkn.se/medlemsinfo/

Efter rundvandringen i det nyligen renoverade hotellet intogs en välsmakande lunch i den ombonade restaurangen, med ursprungliga gyllenläderstapeter på väggarna.

Foto: Solveig Olausson

2017

Onsdagen den 25 oktober samlades ett tjugotal FKN-medlemmar på Göteborgs konstmuseum och konstpedagog Johannes Nordholm visade museets samling av impressionister. Höstmötet anknöt till årets tema om hur Karl Nordströms måleri influerades av impressionismen och symbolismens franska företrädare; vid årsmötet talade Ida Gudmundsson om ”Symbolistiska landskap” och på Karl Nordströmsdagen talade Christer Blomqvist om ”Claude Monet – den förste impressionisten”.

 

Foto: Solveig Olausson

Möjlighet fanns också att se Rembrandts storslagna målning ”Batavernas trohetsed till Claudius Civilis”, tillfälligt utlånad från Nationalmuseum i Stockholm, vilket flera passade på att utnyttja. Se information på: www.Rembrandts Batavernas trohetsed – Göteborgs Konstmuseum.

 

Tisdagen den 11 juli ägde KARL NORDSTRÖMS-DAGEN rum på Billströmska folkhögskolan.

Ett drygt 50-tal medlemmar och andra konstintresserade samlades till mingel utanför matsalen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Föreningens nya ordförande, Solveig Olausson, hälsade alla hjärtligt välkomna, presenterade sig själv och presenterade dagens program.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vid Carl Eldhs byst av Karl Nordström lade Solveig en bukett blommor med kaprifol och blå lavendel, som påminnelse om Bohuslän och målarperioden i Frankrike, samt utbringade ett fyrfaldigt leve med tanke på födelsedagen den 11 juli.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Christer Blomqvist, ordförande i Orusts konstförening och i Bohuslänsdistriktet av Sveriges Konstföreningar, föreläste i Tyftsalen om ”den förste impressionisten” Claude Monet,  samtida med Karl Nordström under slutet av 1800-talet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Solveig Olausson avtackar dagens föreläsare Christer Blomqvist

Efter kaffe och jordgubbstårta i matsalen underhöll Eva Blume och Gjert Magnusson med sång, gitarr, kontrabas och durspel De framförde sitt specialkomponerade program ”visor, låtar & poesi i blå timmen”  med anknytningar  till såväl Bohuslän som den tid i vilken Karl Nordström levde.

Tyft 24

Eva Blume och Gert Magnusson

 

Årsmötet 2017 ägde rum söndagen  den 23 april  i sal 5 i Humleboda, Billströmska folkhögskolan.

Bengt Törnqvist, föreningens ordförande sedan 2001, avgick efter 16 år med oförtröttligt engagemang för föreningen. Till ny ordförande valdes Solveig Olausson, de senaste åren verksam som sekreterare i föreningen. Helena Sandin valdes till ny styrelsemedlem.

Bengt (2)

Bengt, avgående orf

Solveig (2)

Solveig, ny ordf

Efter årsmötesförhandlingarna höll Ida Gudmundsson, konstnär och konstvetare från Göteborg, ett mycket stimulerande och insiktsfullt föredrag om ”symbolistiska landskap i Karl Nordströms konstnärsskap ”. Hon fokuserade på tiden efter det impressionistiska inflytandet under 1880-talet och utvecklingen till symbolism och stämningsmåleri  fram till sekelskiftet. Föredraget beledsagades med rikliga illustrationer från samtida måleri.

Det symbolistiska innebar något mer än att bara återge egna impressioner, att även rikta blicken in i sigsjälv. Ida Gudmundsson särskiljde fyra huvudfåror: ”… det blå och det lösa” (citat från Karl Nordström), syntetism, ”minnenas – fantasins centrum” och ”vind, berg”. Nordströms utveckling under drygt tio år sattes i samband med konstnärer som Monet, Wisthler, Gaugin, van Gogh m fl. Bland illustrationerna var den mest påfallande jämförelsen mellan Nordströms Solnedgång Bohuslän och Edvard Munchs Skriet, båda från 1890-talet och påfallande lika i yttre bemärkelse men med helt skilda stämningslägen.

Solnedgåmg över Västerhavet

Solnedgång Bohuslän

Skriet

Skriet

Som sista bild visades Midsommareldar vid oväder från år 1900, samma som ”Månadens bild” för april i år i vårt Galleri på denna hemsida!

Sammankomsten avslutas traditionsenligt med kaffe och kaka i folkhögskolans matsal.

2016

FREDAGEN DEN 11  NOVEMBER besökte ett 20-tal medlemmar GÖTEBORGS KONSTMUSEUM. Detta var en uppföljning av föredraget på sommarens Karl Nordströmsdag om Karl Nordström och den Fürstenbergska donationen. Konstnär och konstvetare Ida Gudmundsson visade och talade om de målningar av Karl Nordström, som finns på Konstmuseet.

FKN 11 nov 2

Vår kunniga och inspirerande guide hade också en överraskning i beredskap. En Nordströmsmålning,  som normalt inte hänger uppe utan göms undan i museets arkiv:  Dalgången, 1902. Ida Gudmunsson hade ordnat så att den tillfälligtvis var uppställd på staffli bland de övriga tavlorna, och vi diskuterade vad den kunde ge för intryck och varifrån på Tjörn den kan vara målad.

Ida o Dalgången

 

Foto: Gudrun Wennerström

En återgivning av målningen  finns i vår hemsidas ”Galleri”.

 

 

KARL NORDSTRÖMSDAGEN firades  lördagen den 16 juli på Billströmska folkhögskolan med början kl 15.00.  Efter mingel  i matsalen samlades deltagarna vid  Karl Nordström-bysten av Carl Eldh.

Foto: Elisabeth Törnqvist

Föreningens ordförande Bengt Törnqvist lade en röd ros som födelsedagsuppvaktning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Därefter höll konstnär och konstvetare Ida Gudmundsson en föreläsning i aulan (Tyftsalen): ”Karl Nordström och den Fürstenbergska donationen”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Efter  paus med kaffe och tårta underhöll artisterna ”Knut och Maria”  med sång och musik.

Måndagen den 23 maj gjordes ett studiebesök på Göteborgs rådhus vid Gustaf Adolfs Torg. Ett tjugotal medlemmar deltog.

Årsmötet ägde rum söndagen den 10 april med början kl 14.30 på Billströmska folkhögskolan, sal 5 i Humleboda.  Efter årsmötesförhandlingarna berättade Bengt Törnqvist om ”Karl Nordström och Härön”. Därefter serverades kaffe och kaka i matsalen.

2015

Tisdagen den 29 september: ”Karl Nordström – Breven berättar”. Föredrag på Biblioteket i Skärhamn av Bengt Törnqvist om Karl Nordström och hans samtid .

Lördagen den 11 juli genomfördes Karl Nordströmsdagen 2015 på Billströmska folkhögskolan i likhet med förra sommaren. Denna gång 160 år sedan konstnärens födelse. Arrangemanget, som planeras bli en återkommande festlighet varje sommar till minne av Karl Nordström, sker i samarbete mellan Folkhögskolan, Tjörns kommun och FKN.

Eftermiddagen började med mingel i solskenet på terrassen utanför matsalen med många välkända ansikten och profiler.

KN-dag-7

Föreningens ordförande Bengt Törnqvist hälsade alla hjärtligt välkomna och påminde om Karl Nordströms viktiga roll i det sena 1800-talets konstliv.

KN-dag-13

Därefter lades en ros på Carl Eldhs Nordströmsstatyett som en hyllning till konstnären. I Tyftsalen höll sedan Åsa Axberg, intendent och museilektor vid Varbergs museum, en föreläsning om Karl Nordström och Konstnärskolonin Varbergsskolan. Från 1893 och några år framåt bodde vännerna Nils Kreuger, Richard Bergh och Karl Nordström i Varberg vilket Åsa Axberg berättade om. Föreläsningen illustrerades med ett flertal målningar av dessa konstnärer, tillkomna under denna tid.

 

Avslutningsvis visade Åsa Axberg en Tjörnteckning utan titel av Karl Nordström, och frågade om någon kunde ge henne en anvisning på varifrån motivet kan vara hämtat. Flera av de närvarande hade förslag, men frågan lämnades vidare till hemsidans läsare. Har Du någon säker idé om var på Tjörn konstnären kan ha befunnit sig då han gjorde teckningen, så hör av dig till Åsa Axberg (<asa.axberg@museumhalland.se>) – Tyvärr är återgivningen rätt oskarp, vilket beror på den starka uppförstoringen, men i stora drag kanske man kan gissa varifrån teckningen är gjord.

I matsalen serverades därefter kaffe och födelsedagstårta (Pavlovatårta med jordgubbar), vilket Billströmska folkhögskolans Elevförbund stog för. Skolans tidigare rektor Jan-Evert Halldin berättade om Familjen Nordströms nära samröre med folkhögskolan redan från starten 1876.

Sist men inte minst fick deltagarna i Nordströmsdagen 2015 njuta av musikunderhållning av Axel Falk, som till gitarr framförde flera sånger från sekelskiftestiden.

Axel Falk Foto: Staffan Hildemar

 

Lördagen den 11 april gjordes en bussresa till Malmö. Malmö museum firar 100-årsjubileum med utställningen ”Baltiska speglingar” där 200 verk ur samlingarna visas. Utställningen illustrerar konstutvecklingen mellan åren 1897 och 1914, med verk från framför allt ryska, finska och nordiska konstnärer.

018

019

Museiguiden visar Självporträtt av Sigrid Hjertén från 1914

010

026

035Malmöresan avslutades med lunch på Gästgivaregården i Staffanstorp.

033

Foto: Elisabeth Törnqvist

 

Måndagen den 23 mars höll Alf Elmberg, FKN:s tidigare ordförande, ett intressant föredrag med rubriken ”Karl Nordström, konstnär och banbrytare” på Karl Gustavsgatans kulturhus i Göteborg. Samtidigt visades tredje delen av SVT:s film om Karl Nordström från början av 1990-talet.

Årsmötet 2015 ägde rum på Billströmska folkhögskolan söndagen den 22 februari.

Styrelsen förblir oförändrad ett år framåt, men de två revisorerna avgick, och två nya valdes för kommande verksamhetsår. En redogörelse lämnades för den rengörning av gravstenen på Karl Nordströms grav på Norra kyrkogården i Stockholm, som föreningen ombesörjt och bekostat hösten 2014.

Efter årsmötesförhandlingar visade och kommenterade Staffan Hildemar föreningens hemsida på internet och Bengt Törnqvist orienterade om utställningen ”Baltiska speglingar” på Malmö museum, till vilken en resa den 11 april planeras.

Efter samlingen i Tyftsalen samvaro med kaffe och kaka i matsalen.

2014

Fredagen den 11 juli firades Karl Nordströms-dagen på Billströmska folkhögskolan. Ett samarbete mellan Föreningen Karl Nordström, Folkhögskolan och Tjörns kommun. Programmet började kl 17 och pågick till ca kl 21. Ett 90-tal intresserade hade mött upp i det soliga och varma sommarvädret. Först bjöds på förfriskningar med mingel utanför skolans matsalsbyggnad.

Sedan hälsade FKN:s ordf Bengt Törnqvist alla välkomna och berättade om bakgrunden till sammankomsten: Karl Nordströms födelsedag den 11 juli 1855.

Mingel

Därefter samling kring Carl Eldhs Nordströms-byst i trädgården och och blomsterhyllning.

Tre vid bysten
Anita Sindler, Bengt Törnqvist, Solveig Olausson

Kring-bysten-2

I Tyftsalen höll Karin Sidén, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde, ett rikligt illustrerat föredrag, betitlat ”Konstnärernas konstnär”. Hon anknöt till många av Nordströms landskapsmålningar med Tjörnmotiv och visade på den utveckling Nordström genomgick från inspiration av impressionisterna och japonismen på 1880-talet, över Halmstadsskolans symbolism och syntesism på 90-talet, med inslag av skymningsmåleri; från sekelskiftet och framåt med en mer färgrik kolorit i samklang med flera av sina elever i Konstnärsförbundets tredje skola 1906-08.

Karin Sidén
Karin Sidén

Tyftsalen 1

karin-s-forelaser

Tyftsalen 2

Efter fikapaus visade konstnären och forskaren Staffan Redin sin film om Karl Nordström: ”Ta hjärtat ur bröstet på mig”, med citat ur Nordströms brev och dagböcker.

Staffan Redin
Staffan Redin

Jag har filmat i de landskap som Nordström arbetade i, och låtit honom ta gestalt i en kropp och med en röst som tillhör Bertil Landström.

filmbild

Sommarkvällen avrundas med musik av Eva Blume och Gjert Magnusson.

Foto: Elisabeth Törnqvist / Staffan Hildemar
Foto: Elisabeth Törnqvist / Staffan Hildemar

 

Mellan 15 februari och 25 maj visade Prins Eugens Waldemarsudde en Karl Nordströmsutställning, ”Karl Nordström – Konstnärernas konstnär”.
Se pressrelease.
Föreningens planerade tvådagars bussresa till utställningen  den 26-27 april  ställdes  in p g a för litet intresse bland medlemmarna och för få anmälningar.

Recension av utställningen i SvD KULTUR  19 feb ”I tungsint följe med ljuset” av Joann Persman
KN KatalogUtställningskatalog 250:- kr: ”Karl Nordström Konstnärernas konstnär” Red. Anna Meister /Karin Sidén. Carlssons Bokförlag. Prins Eugenns Waldemarsudde

Den kan köpas på Internet: http://www.museibutiken.se

Katalogen finns till utlåning på Skärhamns bibliotek.

Årsmötet söndagen den 30 mars 2014 ägde rum  på Billströmska folkhögskolan. Efter årsmötes-förhandlingarna talade Bengt Törnqvist om  utställningen på Waldemarsudde. Först visades ett internet-producerat bildspel från Waldemarsudde med Nordströms tavlor, som ingår i utställningen. Därefter talade Bengt om strömningar inom konstvärlden under senare delen av 1800-talet, då det ofta förekom inslag av socialt engagemang i bl a ryskt måleri, vilket emellertid inte avsatt några djupare spår hos Karl Nordström eller de skandinaviska målarna samtida med honom.

Sammankomsten avslutades med kaffe och äppelkaka  i matsalen.

2013

Den 14 november  besöktes  SKF:s Verkstadsklubbs lokaler i Gamlestan. Där finns en förnämliga konstsamling av främst svenska 1900-talskonstnärer, bl a några elever till Karl Nordström och Konstnärsförbundets tredje målarskola. Tavlor av  Albin Amelin (1902-1975), Einar Jolin (1890-1976), Waldemar Sjölander (1906-1988), Endre Nemes (1909-1985) m fl konstnärer med Göteborgsanknytning. Många verk med arbetarmotiv. Manfred Leuschner, huvudansvarig för verkstadsklubbens konstsamling, tog emot och guidade de 40-tal FKN-medlemmarna, som kommit till besöket. Han berättade bl a att då verkstadsklubbens byggnad var klar 1963, med samlingssalar och studierum, funderade man på hur väggarna skulle kunna färgsättas, och valde att köpa in olika konstverk och placera i lokalerna. Allt har inköpts direkt från konstnärerna utan baktanke på eventuell vinst eller värdeökning. Det har  heller inte varit fråga om att åstadkomma något museum, utan helt enkelt utsmyckning av de olika rummen. Därför finns inga skyltar med upplysningar om konstnärerna eller tavlorna, enbart konstnärernas egna signaturer.

Efter information om konstsamlingen, närmare bestämt 519 verk, och om historien bakom SKF m m,  serverades eftermiddagsfika i caféet med vacker utsikt över idylliska Säveån.

085

Foto: Elisabeth Törnqvist
Foto: Elisabeth Törnqvist

Resan till  Dalslands konstmuseum i Upperud ägde rum som planerat den 15 augusti 2013.
Ett tjugotal medlemmar deltog.I vackert sommarväder for vi via Uddevalla och väg 172 till Färgelanda med paus i Dyrtorps Gästgivargård från 1890. Där intogs förmiddagskaffet i den ombonade och trevliga interiören. Sedan fortsatte resan genom det vackra, kuperade dalsländska landskapet, delvis på små och slingrande vägar. Då och då glimtade några av landskapets alla tusen sjöar fram, och här och var bredde blommande sädesfält ut sig mellan höjder och grönskande skogspartier.

I Upperud togs vi emot av Sten Torstensson, som 1995 grundade konstmuset.
Han guidade i den pågående utställningen om Otto Hesselbom med ett 40-tal av hans målningar. Hesselbom (1848-1913) var generationskamrat med Karl Nordström och är mest känd som landskapsmålare. Se nedan, referatet från Häröträffen den 11 juli!

I parken utanför museet finns modern skulpturkonst, bl a träinstallationen ”Dalonien” av Lars Wilks och ”Trandans” i rostfritt stål av Jan E Forsberg (uppförd år 2000).

Utanför programmet hann vi med ett besök i  Skålleruds kyrka i 1600-barock med vackra målningar och originella gravkors i smide på kyrkogården. Lunchen intogs i Skålleruds gård. Hemfärden gick längs större vägar och snart återvände vi till Tjörn respektive Göteborg.

Lugnt och tryggt forslade som flera gånger förr av Nordia Buss, med Per Nordin vid ratten.

Utanför Dalslands Konstmuseum
Utanför Dalslands Konstmuseum
Sven Torstensson
Sven Torstensson, Foto: Elisabeth Törnqvist
Otto Hesselbom, Motiv över Upperud. (1897)
Otto Hesselbom, Motiv över Upperud. (1897)
Målning av Otto Hesselbom
Målning av Otto Hesselbom

 

2013, torsdagen den 11 juli, Karl Nordströms födelsedag, samlades ett 20-tal personer i strålande sommarväder i Skolhuset på Härön och lyssnade till Bengt Törnqvist, som berättade om Dalslandskonstnären Otto Hesselbom och visade bilder på tavlor av honom. Hesselbom (1848-1913) vistades under flera år på 1890-talet vid Konstakademin och sysslade mest med kopiering, men blev mot slutet av seklet och i början av 1900-talet känd som landskapsmålare. Han är representerad på ett flertal museer utomlands. FKN besöker en utställning om Otto Hesselbom på Dalslands museum i Upperud den 15 augusti; se ovan!

Otto Hesselbom, Fädernesgården
Otto Hesselbom, Fädernesgården

Ett 30-tal medlemmar i FKN besökte Länsresidenset i Göteborg den 18 april 2013.

Byggnaden vid Södra Hamngatan är tillsammans med Kronhuset Göteborgs äldsta byggnad, uppförd 1649-51. Landshövdingskan Bäckström visade representationsvåningen, sammanträdesrummet (med väggmålningar med Bohusländska motiv av Carl Wilhelmson) samt audienssalen i första våningen, med takmålningar från mitten av 1600-talet.

Kaffe och äppelkaka serverades i stora matsalen. Ett flertal konstverk i salarna och gallerigången, av främst västsvenska konstnärer, kunde beskådas; dock ingen målning av Karl Nordström.

 

Årsmötet 2013 ägde rum den 24 mars, traditionsenligt i Tyftsalen på Billströmska folkhögskolan. Ett 40-tal medlemmar deltog. Efter förhandlingarna talade Solveig Persson, känd hembygdsforskare på Tjörn, om två manuskriptsamlingar (med upplevd 1800-talshistoria), som hon givit ut i bokform, Länsmansfruar på Hoga Levnadsberättelser (2012). Den ena är släktanteckningar från Hoga av Alfhild Nordström, Karl Nordströms syster. Där återges vad deras mor Britt-Louise berättat om sin uppväxt på Orust och senare om sin tid som Länsmansfru på Hoga. Den andra är ett brev av Maria Nordström, född Ljungman, gift med konstnärens bror Johan, som tog över som länsman på Tjörn efter sin far. I brevet berättar hon om sin barndom på Sundsby åren 1874-1886. Nedteckningarna är från 1935 respektive 1939, och även om de inte direkt handlar om konstnären Karl Nordström, har de sitt värde som samtida tidsdokument.

Årsmötet avslutades med kaffe och dopp i skolans matsal, där det sedan länge hänger två stora målningar av Karl Nordström, ”Kålhuvudet” och ”Galeas på kustfart” (även benämnd ”En galeas”). Den sistnämnda firade för övrigt 100-årsjubileum på Billströmska i december förra året, vilket skrivs om i häftet ”TYFT Tidskrift för Billströmska folkhögskolans elevförbund” (2012).

Tidigare under året, den 2 februari 2013, gjorde FKN en bussresa till Bohusläns museum i strålande vackert vinterväder med ca 30 medlemmar. Deltagarna fick en specialvisning av några verk ur museets samlingar av Ragnar Ljungman  (1883-1907).  Ljungman härstammade på sin mors sida från Tjörn, och det finns flera beröringspunkter mellan honom och Karl Nordström. I Bohusläns museum, Bohushallen, finns två tavlor av honom i den permanenta utställningen: ”Fåren” och ”Hav och skär”.  Museet har i sina samlingar ca 460 verk av honom. Se www.digitaltmuseum.se Därefter: Digitalt Museum och logga in:Ragnar Ljungman.

Här öppnar sig en underbar konstnärsvärld från sekelskiftet 1800-1900, 19 sidor med 24 bilder på varje sida. Några av dessa målningar och teckningar visades av antikvarierna Birgitta Åhlund och Anna-Lena Segestam-Macfie.

Fåren
Fåren

 

Hav och skär
Hav och skär

Återresan från Uddevalla till Tjörn och Göteborg gick över Orust med uppehåll vid Stala kyrka, där altartavlan, målad av Karl Nordström (1878), betraktades.

 

Ansvarig för hemsidan: Staffan Hildemar. <staffan.hildemar@gmail.com>