Välkomen till fkn.se

Karl Nordström levde 1855-1923 (född på Tjörn) och ledde runt förra sekelskiftet Konstnärsförbundet och dess skola i Stockholm. Han var länge ordförande i förbundet, vilket startades som en reaktion på den konservativa Kungliga Konstakademin. Som konstnär ansågs KN vara Sveriges förste och kanske ende äkta impressionist. Han var en banbrytare inom konsten och tillhör de främsta någonsin inom svenskt konstnärsskap, framför allt som landskapsmålare.

I samband med utställningen våren 2014 på Prins Eugens Waldemarsudde benämndes han ”Konstnärernas konstnär”.

Galeas
Karl Nordströms målning ”Galeas på kustfart” (1902). Tillhör Billströmska Folkhögskolan